1) Pan, garip bir şekilde mevcut Yunan mitolojisinin öldüğü kabul edilen tek tanrısıdır.
Efsaneye göre, Paksos Adası açığından geçen bir geminin dümencisine ismiyle hitabeden bir ses, adama: “Ulu Pan öldü!” diye haykırınca, dümenci de uğradıkları her limanda ahaliye bu korkunç haberi aktarmış.
şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanan haber, neden bilinmez, kolayca kabul görmüş.
Ulu Pan ölmüş.

2) Yunanca olan Pan sözcüğünün Türkçe karşılığı “tüm” ya da “her şey”dir.
“Her şeyi yapabilecek tanrı” olarak değerlendirilen Pan (chaotic neutral? belki?); vaktinin çoğunu Arkadya’nın kırlarında, su kenarlarında nymphe kovalayarak geçirir. Hayatın neredeyse durduğu, bedenlere yavaş yavaş rehavetin çöktüğü bunaltıcı yaz öğlenleri aniden korkunç gürültüler kopararak tüm ahaliyi korkutup, paniklemelerine sebep olur.
Sırf eğlenmek için.
Ama yine aynı şekilde -mesela Marathon Savaşı’nda olduğu gibi- bu özelliğini düşman orduları korkutmak için de kullanabilir.

3) Tanrı Pan günümüzde önemi en fazla göz ardı edilen tanrıdır. Mitolojideki yeri: yarı insan yarı keçi, çoban dostu, elinde karşılıksız aşkının hatırası kavalıyla dolaşan neşeli kır tanrısı olarak, üzerinde fazla durulmadan -neredeyse- geçiştirilir.
Çobanların dostu kır tanrısı ifadesi onu tam karşılamakta yetersizdir aslında. Zira Tanrı Pan özgür ruhu, koşulsuz aşkı, sevişmeyi; kaygılardan, korkulardan, baskılardan azad yaşamayı ifade eder. Keyfi, neşeyi, cazibeyi, şehveti simgeler.
Her şeyin tanrısı, bütünleşmenin, bir araya gelmenin (yarı keçi yarı insan oluşu da bunu destekler) vücut bulmuş halidir.
Doğa ve insanın bütünlüğünü anlatır.
4) Hristiyanlık bildik şeytan tasvirini doğrudan Tanrı Pan’dan almıştır (belden aşağısı keçi, boynuzları, sakalı, tekinsiz görünüşlü şeytan). Bunun sebebi, hristiyanlığın (ve belki tüm ilahi dinlerin) özünde, mitolojide Tanrı Pan’la ifade edilen bireyin özgür iradesini, özgürce kullanması kavramının karşısında olmalarıdır.

5) Tanrılar onlara inan birileri olduğu sürece yaşarlar. Bu bağlamda Pan gerçekten ölmüş müdür?
Şüphesiz ki hayır.

Mevzuyla alakalı olarak bu da okunabilir.
becksullah, 14 Aralık 2006 12:42 tarihinde yazmış. 8 ahkam var.
Önceki yazı: Piyano hokkabazları
Sonraki yazı: istanbul?
Ahkâmlar
asymptot DİYOR Kİ, (15 Aralık 2006 10:03)
parfümün dansı’nda da anlatır pan’ı. pancardan ç.ok pan’ın romanıb ile sayılabilir.

becksullah DİYOR Kİ, (15 Aralık 2006 12:13)
evet, orada da bazı bölümler vardı alıntılamak istediğim. ama kitap şu an elimde olmadığı için yapamadım.

Pilli Network Üzerinden Para Kazanma Kılavuzu
antidepresan DİYOR Kİ, (15 Aralık 2006 12:18)
Allah(c.c):Cenâb-ı Hakk’ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır.

el-AZÎM: Bütün büyüklüklerin sâhibi… Azamet, büyüklük mânasınadır. Hakikî büyüklük Allah’a mahsustur. Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O’nundur ve herşey O’nun büyüklüğüne şâhiddir.

el-ALİYY:Her hususta, herşeyden yüce olan… Allah Teâlâ yücedir, yüksektir. Yüksekliğin hakikî mânası şudur: 1. Allah’tan daha üstün bir varlık düşünülmesi imkânsızdır. 2. Bir benzeri veya ortağı veya yardımcısı yoktur. 3. Şânına yaraşmayan her şeyden uzaktır. 4. Kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve diğer bütün kemâl sıfatlarında üstündür. Şu halde Aliyy, her şey kendisinin dûnunda, emrinde ve hükmü altında olan Zât demektir.

el-KEBÎR: Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen… Allah Teâlâ kibriyâ sâhibidir. Kibriyâ, zâtın kemâli demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemâline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur.

Daha fazla yazmıyorum.Pan’da kimmiş 🙂

Bir kurşun bitirebilse gari bu hayatı bari bin kurşun atında gönlüm doysun ahali…
Lacrimosa DİYOR Kİ, (15 Aralık 2006 12:19)
Parfümün Dansı/Tom Robbins muhteşem bir kitap. Ben Pan’a çok gülmüştüm o kitabı okurken, sonlarına doğru da acımıştım hatta. “Yazık keçiyeeeee…” demiştim. Okumayanlara şiddetle tavsiye ederim Parfümün Dansı’nı.
Ayrıca yine Tom Robbins’in Ağaçkakan’ını da tavsiye ederim.

Her rüzgarda sallanacak olursan, dağ kadar da olsan bir ota değmezsin.
tentena DİYOR Kİ, (15 Aralık 2006 19:14)
@antidepresan; yunan mitolojisi hiçte azınımsanamayacak bilgi ve birikmler içerir. Her devrin kendine göre inanışları ve doğruları olmuştur. Günümüzdeki yargılarını gelecekte de kabul göreceği asla söylenemez. Daha fazla yazmıyorum. sende kimsin.

525 DİYOR Kİ, (16 Aralık 2006 01:33)
potkal.org | yemektenevar.org | rassal.org
taninmayan-12554 DİYOR Kİ, (18 Aralık 2006 13:42)
O siyah beyaz tasvir Baphomet adında sapkın bir mason inancından geliyor bildiğim kadarıyla.

P.S.: Yok satanist değilim. İnsanlar ne alıp verememişler bu keçilerle diye araştırmıştım.

Galadrielf DİYOR Kİ, (22 Aralık 2006 12:13)
Hikaye olduğunu bile bile… Bende Galadriel.Daha baya mistik karakter var bizim ordada

pillinetwork sitelerine yorum ekleyebilmek ve daha fazlası için, üye olun ya da giriş yapın.


Emre KOZAN ® sitesinden daha fazla şey keşfedin

Son gönderilerin e-postanıza gönderilmesi için abone olun.

Bir Cevap Yazın